Comfort Educational Institutions

UITSTEKENDE GELUIDSISOLATIE: BETERE PRESTATIES

Onderwijsinstellingen zijn stiltebehoevende instellingen. Hoe minder lawaai er in een klaslokaal is, hoe makkelijker leerlingen zich kunnen concentreren en hoe hoger hun leerprestaties zijn. Het Wall-linQ Tape Drywall System® zorgt voor een uitstekende akoestiek in de lokalen en voor een goede beheersing van de geluidsniveaus van aangrenzende vertrekken.

Alle wanden van Wall-linQ zijn geproduceerd volgens de Europese richtlijnen voor luchtgeluidsisolatie. De metingen zijn uitgevoerd door TNO (Innovation for life) conform EN-ISO 140-3 en EN-ISO 717-1. Het Wall-linQ Tape Drywall System® is vanwege haar geluidsisolerende werking uitermate geschikt voor toepassing in onderwijsinstellingen.

BRANDWERENDE CONSTRUCTIE; EEN VEILIG GEVOEL VOOR LERAREN EN LEERLINGEN

Brandveiligheid in onderwijsinstellingen is zeer belangrijk. Helemaal als er jonge kinderen aanwezig zijn die hulp nodig
hebben bij het zoeken naar een vluchtweg. Zij zijn extra kwetsbaar. Onderwijsinstellingen zijn veelal gestapelde gebouwen. Hierin zijn de veiligheidsvluchtwegen en de gebruikte constructies in trappenhuizen van essentieel belang. Zij moeten leerlingen, leraren en ander personeel voor een lange tijd tegen hitte en brand kunnen beschermen.