Comfort Health Care Institutions

BETERE GELUIDSISOLATIE: VOOR EEN SNELLER HERSTEL

Het concept Comfort Health Care Institutions is ontwikkeld voor gebouwen met een gezondheidszorgfunctie zoals ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en verpleeghuizen. Binnen de zorgsector spelen het realiseren van voldoende privacy en het beheersen van geluidsniveaus een grote rol. De geluidsisolerende werking van het Wall-linQ Tape Drywall System® draagt hieraan bij en zorgt voor een prettiger verblijf en een sneller herstel.

Speciaal ontwikkeld voor gezondheidszorg:
ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en verpleeghuizen
Belangrijk in zorgsector:
realiseren van voldoende privacy en beheersen van geluidsniveaus

Visueel Comfort

Hoogwaardige vlakke wanden = rustige omgeving voor het oog
Een vlakke wand heeft een positieve werking op de gemoedstoestand en het herstel patiënten en op het concentratie- en prestatievermogen van verplegend personeel. Bovendien voorkoming aanhechting stofdeeltjes.

BRANDWERENDE CONSTRUCTIE; EEN VEILIG GEVOEL PATIËNTEN EN VERPLEGEND PERSONEEL

Veilig gevoel voor patiënten, bewoners en verplegend personeel
Er verblijven veel mensen die hulp nodig hebben bij het zoeken naar een vluchtweg.

Brandveiligheid in zorginstellingen is zeer belangrijk. Veel mensen hebben hulp nodig bij het zoeken naar een vluchtweg. Zij zijn extra kwetsbaar. Veiligheidsvluchtwegen en de gebruikte constructies in trappenhuizen zijn van essentieel belang. Zij moeten patiënten en verplegend personeel voor een lange tijd tegen hitte en brand kunnen beschermen.

Fluistermethode: Geluidsarme montage

Het Wall-LinQ Tape Drywall System® wordt gemonteerd met de ‘Fluistermethode’. Omdat de montage nagenoeg zonder schroefwerk plaatsvindt, is de geluidsoverlast minimaal. Patiënten kunnen dankzij deze Fluistermethode in naast-, boven- en ondergelegen ruimtes probleemloos verblijven en herstellen en personeel kan gewoon doorwerken. Hier leest u meer over de Fluistermethode.