Comfort Office Industrial

UITSTEKENDE GELUIDSISOLATIE: BETERE PRESTATIES

Op kantoor moet het vooral prettig zijn om te werken. Als mensen zich lekker voelen in hun werkomgeving, verhoogt dit het werkplezier en hun efficiency. Het Wall-linQ Tape Drywall System® is vanwege haar geluidsisolerende werking uitermate geschikt voor kantooromgevingen.

Alle wanden van Wall-linQ zijn geproduceerd volgens de Europese richtlijnen voor luchtgeluidsisolatie. De metingen zijn uitgevoerd door TNO (Innovation for life) conform EN-ISO 140-3 en EN-ISO 717-1. Kortom, Wall-linQ Tape Drywall System® zorgt voor een uitstekende geluidsisolatie. Voor werkgevers betekent dit een betere concentratie en een hogere productiviteit van medewerkers. En, niet te vergeten, een lager ziekteverzuim.

BRANDWERENDE CONSTRUCTIE; EEN VEILIG GEVOEL VOOR UW MEDEWERKERS

Brandveiligheid in kantoren is zeer belangrijk. Vaak zijn er gasten aanwezig die zich in een voor hen onbekende omgeving bevinden. Zij zijn daarom extra kwetsbaar. Kantoren zijn veelal gestapelde gebouwen. Hierin zijn de veiligheidsvluchtwegen en de gebruikte constructies in trappenhuizen van essentieel belang. Zij moeten personen voor een lange tijd tegen hitte en brand kunnen beschermen.